Ledelinjer

Ledelinjer - Hva er det?

Ledelinjer består av taktile lister. Disse skal være en rettesnor/veileder som leder personer rundt i naturlige kommunikasjonsveier både inne og utenfor bygg.

Ledelinjer ser man komme mer og mer, noe som er bra for fremkommeligheten og orienteringen til blinde og synshemmede. Vårt mål er å gjøre alles daglige turer enklere, både på veier, i offentlig transport og i offentlige bygg.

Vi leverer og monterer ledelinjer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Vi tar også oppdrag eller i landet.

Hvor trenger man ledelinjer?

Det er generelt i offentlige bygg, som kjøpesentre, sykehus, kollektive terminaler, kulturbygg, offentlige kontorer, store butikker, post/bank, apotek og vinmonopol. Det er viktig at ledelinjene går mellom de viktige knutepunktene som er, trapp, heis, rulletrapp, billett-/informasjonsskranker og resepsjon. I noen tilfeller kan det også være behov for ledelinjer i sykehjem og omsorgsboligprosjekter, dette avhenger av størrelsen og såfremt dette kan løses uten å komme i konflikt med hensynene til eldre med kognitive vansker.

VIKTIG! VI GARANTERER STØVFRI MONTERING!

Last ned PDF for ledelinjer

Krav innendørs

  • Ledelinjer skal bestå av en eller flere parallelle linjer medminimum 20 millimeter bredde per linje, og en høyde på 3 millimeter +/- 1 millimeter. Ved flere linjer skal avstanden mellom linjene være minimum 20 millimeter.
  • Ved store åpne arealer må bredden være minimum 60 millimeter, for eksempel i transportterminaler, kjøpesentra og lignende. Her kan det legges flere ledelinjer ved siden av hverandre, eller èn linje når det er ønskelig.
  • Ledelinjer skal ha en luminanskontrast på 0,4 til omgivelsene rundt.
  • Det skal ikke plasseres hindringer som søppelkasser og reklame-plakater nærmere enn 60 cm på hver side av ledelinjen, siden den som følger denne med stokk da vil kunne kollidere med hindringene.
  • I basseng- og garderobeområder, der det er naturlig å gå barbeint, er det tilstrekkelig med 1 millimeter høyde på ledelinjen.
  • Luminanskontrasten skal fortsatt være 0,4.
  • Ved legging av ledelinjer er det viktig å merke seg at for mange ledelinjer kan gjøre det vanskelig å orientere seg. Her vil et hier-arki av linjer gjøre orienteringen enklere. På en jernbanestasjon kan det for eksempel legges 2 ledelinjer i hovedferdselsåren gjennom terminalen, og en linje til hvert spor og billettkontor.

Sink

ledelinjer på gulv

Aluminium

ledelinjer på fliser i resepsjon

Sink

ledelinjer i sink

Aluminium

aluminium ledelinjer 2

Aluminium

aluminium ledelinjer

Del med andre!