Trappeneser

Trappeneser skal skape en visuell kontrast slik at svaksynte kan oppfatte trinnene. Trappeneser skal ha en dybde på inntil 4 cm.

Last ned PDF for trappeneser

Krav til trappeneser

Trappeneser er viktig for at man skal kunne se hvor trinnene starter. Det gjør det tryggere å gå i trappen og forhindrer ulykker.

  • Alle trappeneser på inntrinn skal ha en 40 millimeter (+/-10 millimeter) dyp markering i hele trappens bredde. Vi anbefaler også tilsvarende på opptrinn.
  • Luminanskontrasten skal være minimum 0,8 mellom markeringen og trinnet.
  • Der hvor mulige løsninger kommer i konflikt med hverandre når det gjelder kontrast, skal markering av trappeneser ha førsteprioritet.

Generelt om våre trappeneser

  • Trappenesene har anti-skli beskyttelse for fotgjengere. De hindrer også slitasje og forringelse ved den fremre kanten av hvert trinn, og vil i stor grad forlenge levetiden av trappen.
  • I tillegg er de produsert med legeringer som skaper svært slagfaste løpebaner for å tåle stor trafikk på innvendige og utvendige trapper.
  • Disse trappenesene har en solid sklisikker overflate og en forsiktig avrundet forkant uten projeksjon utover.
  • Maksimal beskyttelse mot gliulykker er etablert gjennom riktig blanding av slipegranulater permanent innebygd i den eksponerte overflaten. Prosessen gir trekkraft under føttene selv når det er vått.
trappeneser i sort
trappeneser

BETONGTRAPPER - INNOVATIVE LØSNINGER

I det senere har vi fått flere henvendelser vedrørende trappeneser til betongtrapper. Utfordringen har vært at kundene ikke ønsker tradisjonelle trappeneser som monteres oppå betongen, men markering som flukter med trinnet.

Sammen med våre italienske, franske og norske leverandører har vi derfor utviklet et konsept bestående av maskiner og fyllmaterial som oppfyller disse ønskene. Nå kan vi levere i alle mulige farger, former og fasonger.

Vi er også behjelpelige med sliping av trinn i betong, terrazzo og i natursten som marmor og granitt.

trappenese betongtrapp 2
trappenese betongtrapp 3
trappenese betongtrapp 1

Trappeneser og tilpassning

Våre trappeneser kan man enkelt tilpasse ulike underlag, dermed er det en meget gunstig løsning for ettermontering på betong, keramiske fliser, tre, tepper, linoleum og de fleste andre overflater.

Plast

trappeneser i plast

Aluminium for fliser

trappeneser aluminium for fliser

Plast med ilegg

trappeneser plast med ilegg

Aluminium

trappeneser aluminium

Aluminium med ilegg

trappeneser aluminium med ilegg

Sink med ilegg

trappeneser sink

Del med andre!