Oppmerksomhetsfelt

Oppmerksomhetsfelt utføres som regel i samme stil som ledelinjene.

Slike felt brukes i områder der det monteres ledelinjer og spesielt ved viktige knutepunkter. Det kan være en heis, informasjonsskranke eller resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner. Oppmerksomhetsfelt brukes også som hovedregel foran alle heiser og i bunnen av trapper.

Feltet består av tverrgående linjer eller følbar strukturendring i underlaget. Den gir informasjon om at man nærmer seg viktige punkt langs gangbanen. Feltet forteller at man er ved et knutepunkt.

VIKTIG! Vi GARANTERER STØVFRI MONTERING!

Last ned PDF for oppmerksomhetsfelt

Krav til oppmerksomhetsfelt

  • Feltet består av tverrgående linjer.
  • Oppmerksomhetsfelt skal ha en minimum bredde på 20 millimeter per linje.
  • Oppmerksomhetsfelt skal ha en minimum avstand mellom linjene på 20 millimeter.
  • Linjene, eller underlaget for linjene skal ha luminanskontrast 0,4 i forhold til omgivelsene.
  • Legges ved punkter som informasjonstavler og informasjonsskranker.
  • Oppmerksomhetsfelt kan også bestå av matter og rister eller tydelig strukturendring.

Vi leverer og monterer oppmerksomhetsfelt i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

oppmerksomhetsfelt 2
oppmerksomhetsfelt 1

Aluminium

oppmerksomhetsfelt aluminium

Sink

oppmerksomhetsfelt sink

Del med andre!