Farefelt

Farefelt består av runde taktile knotter. Disse brukes typisk i toppen av en trapp eller på steder hvor det kun er noen få trinn. Farefelt skal være 60 cm dype og gå i hele trappens bredde. Farefelt skal også monteres på repos hvis trappen ikke har sammenhengende gelender.

Last ned PDF for taktile indikatorer

Den taktile overflaten på varselindikatoren skal kunne kjennes gjennom skoene når man går på indikatoren og når man bruker hvit stokk. Varselindikatoren i et farefelt skal ha en bredde på minst 400 mm. Det er en fordel at varselindikatoren dekker så stor del av sikkerhetssonen som mulig.

Farefelt foran trapper og rulletrapper

Synstap begrenser muligheten til å kunne orientere seg og det kan være vanskelig å oppfatte hindringer i omgivelsene. Dette gjelder særlig trapper og nivåforskjeller. Det er derfor særdeles viktig at alle trapper blir godt merket, både visuelt og taktilt.

Farefelt oppe foran trapp er svært viktig for å hindre farlige situasjoner.

Farefelt legges oppe foran trapp i hele trappens bredde.
 Legges frem til et trappetrinns dybde fra trappenesen (øverste trappenese).


  • Varselfelt skal bestå av flattoppede kuler eller avrundede kuler. Dette for at de skal kunne fanges opp av stokk.
 Kulene skal ha en høyde på 3 millimeter +/- 1 millimeter.
  • Varselfelt skal ha en dybde på 600 millimeter (for ikke å trå over feltet).
  • Varselfelt skal legges på repos når håndlist (gelender) ikke følger reposet.
  • Kulene eller underlaget til kulene skal ha luminanskontrast 0,8 i forhold til omgivelsene.
 Kulene skal ha en bredde nederst på 20-35 millimeter.

Vi leverer og monterer farefelt i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

SEND INN BILDE AV DIN LOKASJONFå tilbud tilbake samme dag!

Plate i syrefast stål

taktile indikatorer 1 farefelt

Plate i syrefast stål

taktile indikatorer 2 farefelt

Plate i syrefast stål

hele plater i syrefast stål 2

Plate i syrefast stål

hele plater i syrefast stål

Hele plater i gummi

hele plater i gummi

Hele plater i gummi

hele plater i gummi 2

Taktile indikatorer

taktile indikatorer 6

Det finnes ulike varianter av enkeltstående taktile indikatorer. De leveres i ulike farger, ulike materialer og kan monteres enten ved liming, nedfelling eller skruing.

Taktile indikatorer

taktile indikatorer 6

Taktile indikatorer

taktile indikatorer 5

Taktile indikatorer

taktile indikatorer 4

Del med andre!